Welkom bij de website van de
Doopsgezinde gemeente Drachten-Ureterp

Wij zijn een kleine gemeenschap die zich kenmerkt door een grote mate van vrijheid van geloofsbeleving. We hebben voor velen wat te bieden, zoals vieringen, leerhuizen, concerten, een leeskring, momenten van ontmoeting, gesprekskringen, Tsjerkepaad, boekenmarkten, alles onder de noemer van: 
- ontmoeting, verbondenheid, inspiratie en geloofsverdieping,
- inzet voor vrede en gerechtigheid: dichtbij en veraf.


Onze gemeente is rond 1642 ontstaan, toen het graven van de vaarten ten behoeve van de opkomende turfwinning veel mensen van buiten aantrok. In de beginperiode ‘vergaderden’ deze doopsgezinden -of mennisten, genoemd naar één van onze voorlieden, t.w. Menno Simons- bij Ureterp en Selmien, maar met de jaren verschoof het zwaartepunt van die boerengemeenschap naar het ambachts- en handelscentrum van Drachten. In 1790 werd aldaar de Vermaning (de benaming van doopsgezinde kerken) aan de Zuiderbuurt in gebruik genomen. Ze wordt volop bewoond door onze eigen gemeente en is ook beschikbaar voor allerlei sociale en culturele activiteiten binnen de Drachtster samenleving. 

De Vermaning is een rijksmonument, met bijzondere elementen die het bekijken waard zijn: de kansel, de kerkbanken, het Van Dam-orgel, het plafond met De Stijl-kenmerken, de monumentale ingang. De windvanen, die het dak sieren (een paard en een schuit), herinneren aan de boeren en schippers die de huidige vermaning mee hebben opgebouwd.
 


Volgende dienst(en)
24 september 2017, 10:00 uur
Viering
Voorganger: ds. Piet Brongers
Waar: fermanje e.a.
Organist: br. Pieter de Jong (orgel) en br. Willem Lindeman (fluit) - mogelijk br. Rein A. Ferwerda
Bijzonderheden:
10:00 e.v. koffiedrinken in de Doopsgezind Vermaning, Zuiderbuurt 26, Drachten
11:00 samen met Drachtster Centrumkerken in de Grote Kerk, Zuidkade 19, Drachten. Thema: Vrede met alle geweld.
Collecte: Voedselbank Drachten (JR)

1 oktober 2017, 10:00 uur
Viering samen met doopsgezind Dokkum
Waar: Elders
Bijzonderheden:
Legeweg 14, Dokkum
nader invulling volgt

8 oktober 2017, 10:00 uur
Viering
Voorganger: br. Harry Hekkema
Waar: Fermanje
Organist: br. Pieter de Jong
Bijzonderheden:
Na de viering ruimte voor verkoop FairTrade.
Collecte: jaarproject Khula (laatste keer) [JR]

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

21-09-2017, 19:15 - 19:45 uur Vredesweek 2017 - wake (Mennoplein)
21-09-2017, 20:00 - 22:00 uur Vredesweek 2017 - dialoog Vrede en Brandhaarden - CentrumKerken (Vermaning, Zuiderbuurt 26-28, Drachten)
23-09-2017, 10:00 uur VredesWeek 2017 - tijdcollecte -de Arke- (elders)
23-09-2017, 10:30 - 17:00 uur Verkoop Boeken (rondom de Vermaning, Zuiderbuurt 26-28, Drachten)
25-09-2017, 09:00 - 10:30 uur voorbereiding MidMenno (Voorkamer)

Regionaal en Landelijk
11-10-2017 19:45 uur Bijeenkomsten lekenprekersgroep (Vermaning Leeuwarden, Wirdumerdijk 18)
15-10-2017 15:30 uur Dopers café Rottevalle (Vermaning Rottevalle, Haven 16)

Naar alle activiteiten>> 
 

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2017 Doopsgezind.nl