Welkom op de website van de Doopsgezinde gemeente Drachten-Ureterp

Wij zijn een kleine gemeenschap die zich kenmerkt door een grote vrijheid van geloofsbeleving en die voor velen wat te bieden heeft, zoals diensten en vieringen, maar ook in allerlei activiteiten voor leden en belangstellenden binnen n buiten de gemeente - steeds onder de noemer van:

- Ontmoeting, verbondenheid, inspiratie en geloofsverdieping
- Inzet voor vrede in het klein en het groot

Onze gemeente is rond 1642 ontstaan, toen het graven van de vaart en de opkomende turfwinning allerlei mensen van buiten aantrok. Een kwart van de Friese bevolking rekende zich bij een of andere doopsgezinde stroming, dus zij namen zeker deel aan de 'nieuwe kolonisatie'. Het zwaartepunt verschoof met de jaren van de boerengemeenschap van Ureterp naar de ambachts- en handelsgemeenschap van Drachten.


Volgende dienst(en)
23 juli 2017, 10:00 uur
Viering
Voorganger: zr. Tineke Weidema
Waar: Vermaning, Zuiderbuurt 26-28, Drachten
Organist: br. Rein A. Ferwerda
Collecte: Bloemenfonds

Viering

30 juli 2017, 10:00 uur
Viering
Voorganger: ds. Roelof Akse
Waar: Vermaning, Zuiderbuurt 26-28, Drachten
Organist: br. Rein A. Ferwerda
Bijzonderheden:
aandacht voor duurzaamheid, n.a.v. Spreuken 24 - over honing en wijsheid
Collecte: ADS St. Duurz. Ontwikkeling

Viering

6 augustus 2017, 10:00 uur
Viering
Voorganger: sr. Ida vd Ploeg
Waar: Vermaning, Zuiderbuurt 26-28, Drachten
Organist: br. Rein A. Ferwerda
Bijzonderheden:
In spyltuech bin ik yn Gods hn sr. Ida van der Ploeg, br. Rein Albert Ferwerda en br. Jehannes Regnerus In spyltuech bin ik yn Gods hn ik sjong fan frede en ljocht en de dmoedigen yn t ln bring ik in bliid berjocht. Dit binne de wurden fan it liet In spyltuech bin ik dat Fedde Schurer skreaun hat nei Jesaja 61. Dit liet stiet sintraal yn dizze Fryske tsjinst. In tsjinst mei lieten en fersen fan Fedde Schurer en fansels ek mei musyk. De tsjinst/fiering stiet nder lieding fan sr. Ida van der Ploeg. Yn t koart oer Fedde Schurer. Hy is 25 july 1898 berne yn Drachten en ferstoarn yn it Hearrenfean op 19 maart 1968. Hy wie dichter, kranteman, folksfertsjintwurdiger, fredesaktivist en foarman yn e Fryske Beweging. In mearsidich man dus. Op 6 augustus fertelle wy mear oer Fedde Schurer. Ik sjong it wurd oer berch en dn fan libben en bihld en moarn, dan romje wy it pn en bouwe in nije wrld.
Collecte: Werk eigen gemeente

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

22-07-2017, 10:30 - 16:30 uur Tsjerkepaad en Verkoop Boeken (Mennoplein Vermaning)
29-07-2017, 10:30 - 16:30 uur Tsjerkepaad, Oargelpaad en Verkoop Boeken (Mennoplein Vermaning)
02-08-2017, 08:00 uur Leven Op De Pof
05-08-2017, 10:30 uur - 29-07-2017, 16:30 uur Tsjerkepaad en Verkoop Boeken (Mennoplein Vermaning)
12-08-2017, 13:00 - 16:30 uur Tsjerkepaad 2017 en Oargelpaad (Mennoplein Vermaning)

Naar alle activiteiten>> 

Meer informatie Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
contact maandblad sitemap
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2017 Doopsgezind.nl