Welkom bij de website van de
Doopsgezinde gemeente Drachten-Ureterp

Wij zijn een kleine gemeenschap die zich kenmerkt door een grote mate van vrijheid van geloofsbeleving. We hebben voor velen wat te bieden, zoals vieringen, leerhuizen, concerten, een leeskring, momenten van ontmoeting, gesprekskringen, Tsjerkepaad, boekenmarkten, alles onder de noemer van: 
- ontmoeting, verbondenheid, inspiratie en geloofsverdieping,
- inzet voor vrede en gerechtigheid: dichtbij en veraf.


Onze gemeente is rond 1642 ontstaan, toen het graven van de vaarten ten behoeve van de opkomende turfwinning veel mensen van buiten aantrok - ook doopsgezinden / mennisten (zo genoemd naar één van onze voorlieden, t.w. Menno Simons). In de beginperiode ‘vergaderden’ ze bij Ureterp en Selmien, maar met de jaren verschoof het zwaartepunt van die boerengemeenschap naar het ambachts- en handelscentrum van Drachten. In 1790 werd de Vermaning (doopsgezinde vergaderplaats) aan de Zuiderbuurt in gebruik genomen. Deze wordt ook nu volop gebruikt door eigen gemeente en allerlei sociale en culturele activiteiten binnen de Drachtster samenleving. 

De Vermaning is rijksmonument, met bijzondere elementen die het bekijken waard zijn, zoals: kansel, kerkbanken, Van Dam-orgel, plafond met De Stijl-kenmerken en de monumentale ingang. De windvanen, die het dak sieren (een paard en een schuit), herinneren aan de boeren en schippers die de huidige vermaning mee hebben opgebouwd.
 


Volgende dienst(en)
26 november 2017, 10:00 uur
Viering - Avondmaal
Voorganger: br. Pieter Witteveen
Waar: Fermanje
Organist: br. Rein A. Ferwerda
Bijzonderheden:
ds. Saapke van der Meer is door ziekte verhinderd
Collecte: FDS jaarproject 'Grannies to Grannies'

3 december 2017, 10:00 uur
Viering - 1e advent
Voorganger: br. Minze Postma
Waar: Fermanje
Organist: br. Rein A. Ferwerda
Collecte: Solidaridad - Katoen

10 december 2017, 10:00 uur
Viering - 2e advent
Voorganger: zr. Anna en br. Jehannes Regnerus
Waar: Fermanje
Organist: br. Rein A. Ferwerda
Bijzonderheden:
dag van de rechten van de mens
na de viering gelegenheid voor verkoop FairTrade
Collecte: Solidaridad - Katoen

Naar overzicht diensten >> 

Agenda

25-11-2017, 10:00 - 17:00 uur Sinterklaasmarkt: dag 3 (fermanje)
26-11-2017, 16:00 - 17:30 uur Fermanjeconcert (fermanje)
30-11-2017, 19:15 - 19:45 uur Vredeswake (Mennoplein)
30-11-2017, 20:15 uur Cursus - Wandelen in de Doopsgezinde Tuin II (bovenzaal)

Naar alle activiteiten>> 
 

  Meer informatie   Facebook   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Drachten-Ureterp
 
  contact maandblad sitemap
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2017 Doopsgezind.nl